Wskazówki i porady

Zwalczanie nierówności u podstaw: nowa polityka na rzecz sprawiedliwości w edukacji od najmłodszych lat

lis 7 2022

Unia Europejska ma wiele obszarów do poprawy. Powinna poradzić sobie z kwestią nierówności społecznych i ekonomicznych, ponieważ problemy społeczne mogą zniszczyć Unię. Zamieszki w Grecji, Hiszpanii, Portugalii itp. są tego jaskrawym przykładem. Unia gospodarcza nie jest możliwa bez społecznej. W krajach o dużym poziomie nierówności społecznych i ekonomicznych wielu ludzi nie ma nawet dostępu do tak kluczowych zasobów jak edukacja i zdrowie. Jeśli państwa nic z tym nie...

Czytaj więcej