Wskazówki i porady

Równe szanse zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych

Monika Kościuk
kwi 21 2022

Możliwości zatrudnienia nie są łatwe do znalezienia. Zwłaszcza dla grup słabszych. Dość powszechnym zjawiskiem jest to, że ludziom nie daje się szansy na karierę tylko dlatego, że są niepełnosprawni, co w zasadzie nie ma wpływu na ich pracę.

Obecnie mamy do czynienia z ogromną dyskryminacją i ten sposób myślenia ma poważny wpływ na rynek światowy. Ludzie nie uczą się pracować z osobami niepełnosprawnymi i w rezultacie dyskryminacja narasta. Istnieje wiele sposobów promowania równych szans dla osób niepełnosprawnych, a wszystko zaczyna się od środowiska pracy.

Jeśli ludzie pracujący w firmie nauczą się, że praca z osobami niepełnosprawnymi nie będzie ich spowalniać, a wręcz przeciwnie - może dać im szansę na osiągnięcie lepszych wyników, wtedy zrozumieją, że możliwości jest więcej, niż im się wydawało.

Wszystko zaczyna się oczywiście wewnątrz firmy. Jeśli administracja firmy nie akceptuje osób niepełnosprawnych, to liczba miejsc pracy dla tych osób będzie się stale zmniejszać. Jednocześnie, jeśli firma jest akceptująca dla osób niepełnosprawnych, ale nie dba o odpowiednie informowanie i edukowanie pozostałych pracowników, współpraca w firmie może stawać się coraz trudniejsza, aż do momentu, gdy przestanie być optymalna dla firmy.

Kluczem jest tu edukacja. Osoby, które nie mają doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi , muszą nauczyć się, jak przezwyciężyć dyskryminację i skupić się na kluczowych elementach, które mogą przynieść najlepsze rezultaty.

Jednocześnie, począwszy od części teoretycznej, a skończywszy na infrastrukturze, firmy muszą wprowadzić odpowiednie zmiany, starając się zapewnić osobom niepełnosprawnym przyjazne środowisko pracy. Wreszcie osoby działające na rynku pracy muszą zrozumieć, że osoby niepełnosprawne nie są ludźmi, którzy mogą nie być w stanie odpowiednio zintegrować się ze środowiskiem pracy lub pozostać w tyle za firmą.

Unia Europejska promuje działania mające na celu eliminowanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Dzięki takim projektom, jak projekt SKILLS+, UE może przeznaczać fundusze na działania, które mogą promować bezpieczne środowisko pracy dla osób niepełnosprawnych, z równymi szansami i bez dyskryminacji.

Udostępnij