Dotacje unijne - kompendium wiedzy

DOTACJE W PROGRAMACH REGIONALNYCH I OGÓLNOPOLSKICH

Daria Szwed
lis 8 2016

Dotacje regionalne

Dotacje unijne dla firm

Dotacje dzielić można na regionalne oraz krajowe. Jeśli chcemy lepiej je zrozumieć to właśnie ten podział powinien mieć dla nas znaczenie. Dotacje w krajowych programach są dostępne w całym kraju, natomiast regionalnie przygotowywane są pod kątem konkretnych regionów. Jeśli chodzi o to regionalne wsparcie starać się będzie można o nie wyłącznie w momencie, gdy będzie się prowadzić działalność na tym konkretnym terenie, gdzie dany projekt ma być przygotowywany. Co do zasady zakłada się, że projekty unijne kierowane są w taki sposób, by stawiać na te zaawansowane lepsze rozwiązania, które przyniosą dużo więcej korzyści.

Chodzi o unowocześnienie branży, na którym zawsze powinno nam najbardziej zależeć. Klasycznie jest tak, że program, który ma charakter regionalny będzie stawiał na nieco prostsze propozycje, a te krajowe programy mają charakter dużo bardziej rozbudowany i również te wymagania dla osób, które starają się o dotacje będą wtedy nieco większe. Regionalne są mniej zaawansowane i dlatego mniejszym firmom łatwiej będzie starać się o dofinansowanie.

Fundusze Europejskie

Jeśli chcemy dla siebie wybrać dobry konkurs należy sprawdzić jakie są warunki programów. Trzeba brać pod uwagę również to jakie są realizowane przez nas działania. w ten sposób ocenić można skutecznie własną firmę i sprawdzić na jaki rynek będzie ona najlepiej przygotowana oraz jak będzie można podjąć działania dla rozwoju. Duże znaczenie ma również to jak duże są potrzebne środki. Mamy duże inwestycje, które będzie można realizować w ramach tych programów o regionalnym charakterze.

Wniosek o dotacje

Dofinansowanie unijne

Trzeba uprościć sprawę i określić, że dotacja unijna w naszym kraju będzie prowadzona na szczeblu krajowym i regionalnym. Dotacje w ramach ogólnopolskich projektów są kierowane do podmiotów z całego kraju zaś te regionalne dla firm działających na konkretnym rynku, który będzie związany z tym szczególnym produktem. Programy ogólnopolskie są realizowane na wyższych wartościach i są one bardziej zaawansowane niż te projekty, które korzystać mogą ze środków przyznanych regionalnie. W przypadku każdej firmy ważne jest działanie indywidualne, dzięki któremu można program ocenić dla kogo będzie dedykowany.

Udostępnij