Wskazówki i porady

Jak korzystać z kredytu technologicznego?

Monika Kościuk
lis 8 2016

Środki Europejskie

Dotacje unijne dla firm – kredyt technologiczny

Jako dotacja unijna kredyt technologiczny zasługuje na szczególną uwagę, mamy bowiem do czynienia z jedyną dotacją na inwestycje, która nie zakłada limitu przeznaczonego na koszty budowlane. Kolejny konkurs w ramach działania o nazwie „Kredyt na innowacje technologiczne” w ramach Programu Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 ruszył 28 lipca 2016 roku budząc duże zainteresowanie spowodowane przede wszystkim atrakcyjnością samego rozwiązania.

Jak fundusze europejskie są wydawane na kredyt technologiczny

Próbując stworzyć definicję kredytu technologicznego w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na to, że mamy do czynienia z mechanizmem wykorzystywanym do finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych przewidujących dotacje w formie technologicznej. W przypadku firm małych i średnich czas składania wniosków upłynął 30 września 2016 roku. Oczywiście, nie każde rozwiązanie będzie finansowane w ramach tego programu. Niezbędne jest powiązanie kredytu z innowacjami technologicznymi. Te możemy zawdzięczać prowadzonym samodzielnie pracom badawczo-rozwojowym, choć często można zlecić wykonanie takich prac w ramach projektu.

Na jakie dofinansowanie unijne można liczyć?

Gdy mówimy o wsparciu dla przedsiębiorcy, w tym konkretnym przypadku w centrum naszego zainteresowania znajduje się tak zwana premia technologiczna. Charakterystyczne jest dla niej to, że może ona oznaczać spłatę części kredytu technologicznego zaciągniętego w jednym z banków prowadzących działalność komercyjną. Przyjmuje się, że co najmniej ¼ kosztów kwalifikowanych musi pochodzić z należących do przedsiębiorców środków własnych. Sama kwota przeznaczona na dofinansowanie obejmuje ponad 422 miliony euro, choć mówimy o środkach przeznaczonych dla konkretnych województw i w ten sposób dzielonych.

Wymagania kredytu

Projekty unijne – podział dotacji

Największe wsparcie zostało przewidziane dla województwa mazowieckiego i wynosi ono 41.977.739 euro. Pozostałą kwota muszą podzielić się pozostałe województwa. Z projektu mogą korzystać wszystkie podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą, a jednocześnie charakteryzują się tym, że działają na terenie Polski. Działalność ta powinna być potwierdzona poprzez wpis do odpowiedniego rejestru, oczekuje się przy tym, że sam podmiot będzie spełniał kryteria pozwalające na zakwalifikowanie go jako mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Ważnym czynnikiem jest też posiadanie zdolności kredytowej. Samo wsparcie również nie może być przyznane na dowolny cel, przyjmuje się więc, że celem tym stanie się inwestycja technologiczna. Ta powinna umożliwiać zakup lub wdrożenie nowej technologii, możliwe jest jednak wdrożenie technologii, która została opracowana przez podmiot składający taki wniosek.

Udostępnij