Wskazówki i porady

Końcowe seminarium międzynarodowe dla projektu CHIMERA

Daria Szwed
wrz 16 2022


Data: Listopad, piątek 28, 2014 r.

Miejsce: Siedziba th Delegacji Komisji Europejskiej w Madrycie (Paseo de la Castellana, 46 - 28046 Madryt)

W związku z zakończeniem projektu planowane jest przeprowadzenie końcowego spotkania partnerskiego oraz seminarium międzynarodowego dla projektu CHIMERA.

Seminarium ponadnarodowe ma na celu rozpowszechnienie i wykorzystanie umiejętności twórczych wśród przedsiębiorców i menadżerów w celu udoskonalenia nowych, opartych na innowacjach wzorców i podejść do zarządzania.

Na seminarium zaproszeni są przedstawiciele lokalnych, regionalnych i krajowych instytucji oraz urzędnicy Komisji Europejskiej; przedstawiciele przedsiębiorstw, stowarzyszeń przedsiębiorstw, organizacji zawodowych, organizacji partnerów społecznych, dostawców VET, organizacji, które działają na rzecz promowania umiejętności kreatywności w miejscu pracy. Przewiduje się udział co najmniej 100 osób.

Seminarium ma również na celu przeanalizowanie cech użytkowych rezultatów oraz zestawu działań i interwencji mających na celu nadanie strukturalnego charakteru działaniom w ramach projektu oraz kontekstualizację produktów, produktów i rezultatów projektu w działaniach instytucjonalnych oraz w agendach instytucji i interesariuszy.

Seminarium ponadnarodowe zostanie zrealizowane w Hiszpanii i odbędzie się razem z czwartym spotkaniem partnerskim.

Zaplanowane są dwa panele na następujące tematy:

  • Pierwszy panel: "Kreatywność: kluczowy czynnik dla szkolenia przedsiębiorstw".
  • Drugi Panel: "Kreatywne zarządzanie...zwycięskie przedsiębiorstwo".


Pobierz agendę


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Udostępnij