Wskazówki i porady

5. spotkanie ponadnarodowe projektu Europejczycy na międzykulturowym rynku pracy

Dariusz Szymański
sie 19 2022

Nowe metody i podejścia, które mogą zostać przyjęte przez młode osoby w celu lepszego przygotowania się do wejścia na rynek pracy, zostały zaprezentowane podczas konferencji, która odbyła się we Florencji we Włoszech15 kwietnia 2015 r. z udziałem Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konferencja została zrealizowana w ramach projektu Europejczycy na międzykulturowym rynku pracy i stanowiła okazję do przeanalizowania wyników badań opracowanych w krajach uczestniczących w projekcie, które w jasny sposób obrazują przeszkody, na jakie napotykają młode osoby w swoich staraniach o wejście na rynek pracy, ale także potrzeby pracodawców, którzy ostatecznie je zatrudnią. W szczególności, badanie przeprowadzone na poziomie krajowym ujawniło następujące orientacyjne ustalenia:

  • A 65% młodych osób uznaje za problematyczny brak niezbędnych dokumentów (dobrze skonstruowanego życiorysu, certyfikatów itp.).
  • 70% badanych młodych ludzi chciałoby mieć więcej kwalifikacji i znać więcej języków obcych.
  • 60% młodych osób chciałoby pracować za granicą (75% w innym kraju europejskim)
  • Pracodawcy (60%) poszukują przede wszystkim doświadczenia zawodowego u potencjalnego pracownika.
  • 100% badanych pracodawców przyznało, że podczas procesu zatrudniania stosują konwencjonalne podejście, tj. analizują otrzymane cv i przechodzą przez osobistą rozmowę kwalifikacyjną.

Biorąc pod uwagę powyższe, w projekcie szczególną uwagę zwrócono na optymalne sposoby opracowania życiorysu i listu towarzyszącego, ale także na wskazówki dotyczące skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej.

Wszystkie produkty projektu opracowane przez partnerów projektu Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (Grecja), Uniwersytet Łódzki (Polska), Folksunivesittet (Szwecja), Smart Educational Projects (Rumunia) i ENAIP (Włochy) zostały zaprezentowane podczas konferencji. Dostęp do tych produktów można uzyskać za darmo na stronie internetowej projektu.

Zdjęcia:


Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

Udostępnij