Wskazówki i porady

Media społecznościowe: Zagrożenia podczas korzystania z kont w mediach społecznościowych

Daria Szwed
maj 24 2022

Statystyki pokazują, że 2/3 światowej populacji internetowej odwiedza sieci społecznościowe.

Oficjalne dane z 2017 r. pokazują, że liczba użytkowników mediów społecznościowych przekroczyła 1 milion, co oznacza 14 nowych użytkowników w każdej sekundzie.

Tak więc, jak się wydaje, media społecznościowe zapewniają użytkownikom "prywatność", kontrolę nad komunikacją i interakcją. Jednocześnie jednak tworzą środowisko sprzyjające powstawaniu zagrożeń i przestępstw.

Kurs zatytułowany "BEZPIECZNE I ŚWIADOME KORZYSTANIE Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH", opracowany przez Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z uniwersytetami i organizacjami z branży IT z Hiszpanii, Portugalii, Polski, Włoch i Turcji, ma na celu dostarczenie niezbędnych umiejętności w zakresie śledzenia innowacji, rozwoju i zmian w mediach społecznościowych oraz radzenia sobie z zagrożeniami związanymi z mediami społecznościowymi.

Po ukończeniu kursu słuchacze będą

  • wykorzystywać swoje prawa do komunikacji w Internecie,
  • umieć krytykować i kwestionować podczas korzystania z narzędzi mediów społecznościowych,
  • być w stanie zdecydować, czy informacje w mediach społecznościowych są dobre czy złe, przydatne czy szkodliwe, bezpieczne czy niebezpieczne,
  • być w stanie wykazać się właściwymi postawami i zachowaniami podczas korzystania z narzędzi mediów społecznościowych,
  • być świadomym etycznych konsekwencji zachowania w sieci,
  • korzystać z technologii w sposób, który nie szkodzi innym,
  • prezentować właściwe postawy podczas dzielenia się czymś i zachęcać do tego innych,
  • tworzyć rozwiązania kompensujące błędy, gdy są one wadliwe (którzy używają mediów społecznościowych w celach komercyjnych)
  • będą świadomi obywatelskiego sensu i wartości UE, będą zmotywowani do uczestnictwa w edukacji pozaformalnej i programach szkoleniowych w ramach projektów UE w przyszłości.

Aby otrzymać materiały szkoleniowe, napisz do nas na adres projects@ied.eu.

Udostępnij