Wskazówki i porady

Elist Europejska innowacja edukacyjna na rzecz zrównoważonego szkolenia Transnarodowe - szkolenie w zakresie kompetencji przedsiębiorczych

Daria Szwed
wrz 28 2022

Kurs szkoleniowy

23-27 listopada 2015 | Bisceglie, Włochy

Głównym celem tego kursu jest pobudzenie pracowników youh do wzmocnienia kompetencji przedsiębiorców, aby umożliwić młodym ludziom mieszkającym na obszarach wiejskich aktywne uczestnictwo w rozwoju lokalnym oraz w zmianie w kierunku bardziej zrównoważonego społeczeństwa.

OPIS

"Elist European Learning Innovation for Sustainable Training" to 5-dniowy kurs szkoleniowy, podczas którego 70 uczestników, z 7 krajów, będzie miało możliwość zgłębienia idei przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich.
Inicjatywa ta oferuje nowe podejście do tych kwestii, poprzez bezpośrednie zaangażowanie uczestników: w rzeczywistości osoby pracujące z młodzieżą i trenerzy młodzieżowi są bohaterami całego procesu projektowania programu szkoleniowego dla Młodych Przedsiębiorców zrównoważonego rozwoju, tworząc możliwości spotkania i debaty, mając na celu zrównoważony rozwój i skupiając się na dobrych praktykach.
Sesje będą mieszane, formalne, nieformalne i praktyczne, z miejscem na informację zwrotną i ocenę, z sesją refleksji każdego dnia.
Ścieżka szkolenia będzie okazją do dokonywania wyborów i podejmowania decyzji. Zwrócenie uwagi młodych ludzi i młodych przedsiębiorców na tak pilne problemy może sprawić, że przerodzi się to w misję nie tylko na poziomie krajowym i międzynarodowym, ale na całym świecie.


CEL

Podstawowym celem tego kursu jest pobudzenie pracowników do wzmocnienia kompetencji przedsiębiorców, aby umożliwić młodym ludziom mieszkającym na obszarach wiejskich aktywne uczestnictwo w rozwoju lokalnym oraz w zmianie w kierunku bardziej zrównoważonego społeczeństwa. Mamy nadzieję, że przyczynimy się do zbudowania ZRÓWNOWAŻONEGO STYLU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI pomiędzy młodymi przedsiębiorcami a środowiskiem i przyszłością, w której ŚRODOWISKO nie jest już nagłym przypadkiem, ale sposobem na życie, a ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ nie jest już serią koncepcji do przekazania, ale konkretnymi codziennymi praktykami.

Zgłoś się, jeśli jesteś:

- pracownikiem młodzieżowym ciekawym zgłębiania idei zrównoważonego rozwoju w inicjatywie młodej przedsiębiorczości na obszarze wiejskim w Twoim kraju;
- Trenerem młodzieżowym zmotywowanym do poznania nowych narzędzi, metod i pomysłów, które można wykorzystać jako sposób na osiągnięcie zrównoważonego stylu w swojej pracy;
- Zainteresowany zastosowaniem pewnych umiejętności w zakresie przedsiębiorczości w działaniach i inicjatywach prowadzonych przez organizacje młodzieżowe na obszarach wiejskich w Twoim kraju;
- Gotowość do aktywnego uczestnictwa w całym szkoleniu i wniesienia swojego wkładu;
- Potrafi pracować i komunikować się w języku angielskim;
- Zdolny do wykorzystania nabytych umiejętności w przyszłych działaniach.
Dostępnych jest 50 miejsc dla uczestników z:
Austrii, Bułgarii, Grecji, Portugalii, Hiszpanii

(Uczestnicy z Turcji zostali już wybrani; Uczestnicy z Włoch: tylko lokalni z obszaru prowincji Bari)

TREŚĆ SZKOLENIA

Szkolenie będzie przeprowadzone jako etap projektowania i testowania programu nauczania dla Młodych Przedsiębiorców w zakresie zrównoważonego rozwoju, który jest realizowany przez konsorcjum 7 partnerów w ramach projektu Erasmus Plus - KA 2 dla edukacji dorosłych, koordynowanego przez GAL Fior d'olivi (IT).

Dni szkoleniowe są zorganizowane w 4 sesjach:

  1. Formalna prezentacja tematu
  2. Prezentacja dobrych praktyk
  3. Testimonial
  4. Pytania otwarte

Tematami szkolenia będą:

  • Podejście do lidera
  • Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Innowacje w sektorach związanych z rolnictwem
  • Pozyskiwanie funduszy
  • Zrównoważony rozwój

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu i pochodzisz z jednego z kwalifikujących się krajów,
Prosimy o kontakt:

WŁOCHY: elist.erasmusplus.training@gmail.com

Austria: E.N.T.E.R. GMBH petra.kampf@enter-network.eu

Bułgaria: Stowarzyszenie Generations generationsbg@abv.bg

Grecja: AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ASTIKIETAIRA research@akep.eu

Portugalia: ALDEIA LUSOFONA lindarncampos@gmail.com

Hiszpania: Fundacion Docete Omnes europa@doceteomnes.com

Jak czytamy na stronie salto-youth.net.

Udostępnij