Wskazówki i porady

IED opracowuje materiały szkoleniowe

Monika Kościuk
sie 5 2022

Erasmus+ to największe w Europie ramy finansowe poświęcone edukacji, szkoleniu młodzieży i sportowi. Jego budżet wynosi 14,4 mld euro i będzie realizowany do 2020 roku. Program zapewni, ponad 4 milionom Europejczyków, możliwość studiowania, szkolenia i zdobywania doświadczenia za granicą.

Wszyscy zainteresowani mogą mieć szansę na udział w programie Erasmus Plus , o ile spełnią odpowiednie kryteria kwalifikacyjne. Przewodnik po programie Erasmus+ jest dostępny co roku i aktualizowany o wszelkie możliwe zmiany.

Program ma na celu przyczynienie się w jak największym stopniu do realizacji strategii Europa 2020 w zakresie wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego, jak również do realizacji europejskich ram kształcenia i szkolenia 2020(ET2020). Zrównoważony rozwój partnerów programu Erasmus+ w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz wkład w realizację celów strategii UE na rzecz młodzieży to również dwa bardzo ważne cele programu Erasmus+!

Oto szczegółowe zagadnienia, którymi zajmuje się program:

  1. Redukcja bezrobocia
  2. Promocja kształcenia dorosłych
  3. Zachęcanie do uczestnictwa w demokracji europejskiej
  4. Wspieranie innowacji
  5. Ograniczenie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki
  6. Promocja współpracy i mobilności z krajami partnerskimi UE

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości jest aktywnym interesariuszem programu Erasmus Plus. Podczas naszego 14-letniego doświadczenia zrealizowaliśmy ponad 150 projektów unijnych. Obecnie realizujemy ponad 50 projektów w ramach Erasmus+. Skupiamy się na podnoszeniu umiejętności i kompetencji naszych grup docelowych. Ze względu na charakter programu Erasmus Plus, głównym rezultatem wszystkich naszych projektów jest staranne tworzenie materiałów edukacyjnych. Te materiały edukacyjne muszą być w stanie zaspokoić potrzeby każdej grupy docelowej.

W ciągu ostatnich 14 lat zdobyliśmy wiele doświadczeń i zbudowaliśmy naszą wiedzę w dziedzinie edukacji i szkoleń. Jako organizacja koncentrujemy się na opracowywaniu materiałów edukacyjnych i szkoleniowych dla celów przedsiębiorczości. Wszystkie te materiały koncentrują się na rozwijaniu i wspieraniu przedsiębiorczości na całym świecie oraz pomaganiu ludziom na całym świecie w wejściu w ducha przedsiębiorczości.

Polegamy na naszej wiedzy i jesteśmy gotowi opracować nowe produkty dla każdego, kto może potrzebować naszego doświadczenia. Czy potrzebujesz najlepszych materiałów szkoleniowych i edukacyjnych dla swojego projektu unijnego? Nie wahaj się skontaktować z nami już dziś!

Skorzystaj z naszych usług

Udostępnij