Dotacje unijne - kompendium wiedzy

Dotacje

Monika Kościuk
lis 8 2016

Wniosek o dotacje

Dotacje unijne dla firm

Przygotowaliśmy informacje na temat dotacji dla Śląska odnoszących się do badań, rozwoju i innowacji w firmach. Dofinansowanie sięgać może aż 80% kosztów przy minimalnej wartości 200 tysięcy złotych.

Jeśli chodzi o maksymalną wartość to kształtuje się ona następująco:

• tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej – 10 mln zł,

• wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach – 5 mln zł.

• możliwe zaliczki

W ramach tego działania na wsparcie mogą liczyć projekty, które polegają na tworzeniu nowej lub rozwoju obecnej infrastruktury badawczo – rozwojowej w firmach. Wsparcie uzyskają także badania przemysłowe oraz prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa na terenie Śląska. Wzmacniane możliwości mają sprawiać, że prace Badanie plus Rozwój będą szły mocno do przodu.

Fundusze Europejskie

W ramach tego działania możliwe będzie wsparcie przedsięwzięć z zakresu infrastruktury, które spełnią konkretne warunki:

• przedsięwzięcie wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego, poprzez wskazanie specjalizacji oraz celu/ów strategicznych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.

- projekt służy realizacji wskazanych badań.

Przewidziane są również inwestycje dużych przedsiębiorstw pod warunkiem, że zapewniony będzie efekty dyfuzji działalności dla naszej gospodarki. W przypadku największych firm preferencje będą obejmować badania wspólnie z MŚP.

Pomoc Państwa

Projekty unijne

Projekty mają być realizowane na terenie Województwa Śląskiego. W celu zapewniania, że pomoc będzie służyła województwo przedsiębiorstwo ma mieć w momencie wypłaty środków swój zakład lub oddział na terenie Województwa Śląskiego. W ramach działania mają być wspierane takie przedsięwzięcia, które zmierzają do pierwszej produkcji. Przez pierwsza produkcję należy rozumieć wdrożenie przemysłowe do zwiększenia skali działania. Obejmować będzie fazę testów a nie masową produkcję.

Dofinansowanie unijne

Samodzielny projekt nie będzie mógł się składać z samej fazy pierwszej produkcji. Projekt ma być tak przygotowany, że będzie wskazane tam prowadzenie dalszych faz w ramach prac rozwojowych. Wdrożenie wyników prac badania i rozwoju powinno polegać na stosowaniu technologii dopasowanej do firmy. Warunkiem wsparcia dla prac badawczych będzie komercyjne wykorzystanie w gospodarcze.

Po zakończeniu prac mają być dokonane analizy, które będą sprawdzać jak wygląda opłacalność wdrożenia tych wyników badań. Wyniki analizy będą podstawą do określenia stopnia wykorzystania efektów badań w gospodarce.

Informacje o aktualnych naborach wniosków na fundusze europejskie >>

Udostępnij