Wskazówki i porady

Projekt BIMclay: Wprowadzenie innowacyjnego narzędzia dla sektora budowlanego

Daria Szwed
kwi 12 2022

Termin "Building Information Modeling" (BIM) został ukuty przez amerykańskiego architekta P. Bernsteina i po raz pierwszy wprowadzony w życie w 1987 roku jako wysoce awangardowa technika tamtej dekady. Według Narodowego Komitetu Standardów BIM (NBIMS) modelowanie informacji o budynku to kompletna i solidna trójwymiarowa reprezentacja infrastruktury, która przedstawia wszystkie jej fizyczne, techniczne i funkcjonalne komponenty. Począwszy od najbardziej podstawowych struktur, modelowanie dostarcza wszelkich informacji od momentu powstania pomysłu na budynek do momentu, gdy zakończy on swój cykl życia i będzie gotowy do rozbiórki. W związku z tym staje się oczywiste, że BIM stanowi niezwykle potężne narzędzie w rękach każdego inżyniera, architekta i producenta, ponieważ dosłownie kładzie fundamenty pod wysokiej jakości infrastrukturę.

Dwuletni projekt "ΒΙΜclay - Improve Technification and LCA qualification of workers in ceramic sector with the support of BIM applications" został zainspirowany powstałą potrzebą szkolenia i kształcenia profesjonalistów z tego sektora w zakresie tego innowacyjnego narzędzia. Bardziej szczegółowo, projekt ma na celu poszerzenie wiedzy technicznej związanej z Modelowaniem Informacji o Budynku oraz Analizą Cyklu Życia budynku, produktu lub procesu. Z tego powodu zostanie stworzona interaktywna platforma, która będzie zawierała kursy i narzędzia (np. flashcards) dotyczące technik umieszczania wyrobów glinianych oraz ich cyklu życia. Uzupełnieniem tych kursów będzie innowacyjne narzędzie BIM online, które użytkownicy będą mogli przetestować i wykorzystać w praktyce w celu zapoznania się z tą technologią.

Partnerem wiodącym projektu jest APICER, Portugalskie Stowarzyszenie Przemysłu Ceramicznego i Szkła Gospodarstwa Domowego. Oprócz Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) w skład konsorcjum wchodzą również partnerzy z Portugalii i Hiszpanii. Spotkanie inauguracyjne zostało z powodzeniem zorganizowane przez iED i odbyło się24 października 2017 r. w Larissie, natomiast drugie spotkanie odbędzie się w kwietniu 2018 r. w Portugalii.

Udostępnij