Wskazówki i porady

2. spotkanie międzynarodowe dla projektu CHIMERA

Dariusz Szymański
wrz 11 2022

W dniach 27-28 czerwca 2013 r. w Atenach odbyło się drugie ponadnarodowe spotkanie w ramach europejskiego projektu "Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches", realizowanego w ramach programu LDV Transfer innowacji.

Projekt CHIMERA zamierza wspierać poprawę jakości i innowacyjności w kształceniu zawodowym poprzez wspieranie integracji uczenia się z życiem zawodowym, promowanie środowisk bardziej sprzyjających uczeniu się w miejscu pracy, szkoleń w miejscu pracy oraz ścieżek praktyk zawodowych jako podstawy rozwoju umiejętności zawodowych istotnych z punktu widzenia potrzeb rynku pracy.

Ten ogólny cel zostanie osiągnięty poprzez rozwój kreatywnych umiejętności wśród przedsiębiorców i menedżerów w celu udoskonalenia nowych, opartych na innowacjach wzorców i podejść do zarządzania.

Podczas konferencji omówiono różne kwestie, takie jak zebranie wyników (przez wszystkich partnerów) do szablonu Raportu Krajowego, prezentacja Planu Komunikacji i Upowszechniania, aspekty finansowe i księgowe Raportu Pośredniego, monitorowanie jakości i wprowadzenie do burzy mózgów dla planowania eksperymentalnych kursów szkoleniowych.

III spotkanie partnerskie odbędzie się w Polsce (10-11 marca 2014), natomiast ostatnie spotkanie partnerskie i seminarium końcowe będzie miało miejsce w Hiszpanii (22-23 września 2014).

W spotkaniu uczestniczyli dr Anastasios Vasiliadis, prezes Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości oraz odpowiedzialna za programy europejskie pani Christodoulopoulou Georgia wraz z partnerami projektu z Polski, Włoch i Hiszpanii.


Projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

Udostępnij