Wskazówki i porady

Rzeczywistość wirtualna w edukacji jądrowej

Dariusz Szymański
lip 27 2022

Edukacja i technologia to dwa pojęcia nierozerwalnie ze sobą związane. Rozwój technologii zawsze zależy od edukacji. Zauważono, że brak edukacji jest jedną z głównych przyczyn powstania dużej luki w różnych dziedzinach nauki.

Młodzi naukowcy mający bezpośredni dostęp do innowacyjnych metod edukacyjnych mają potencjał do rozwijania swojej wiedzy i wnoszenia nowych odkryć w dziedzinie nauki. Jeszcze większe znaczenie ma fakt, że mogą oni pomóc w rozwoju know-how, które z kolei pomoże rozwinąć istniejące metody.

Nauki jądrowe dzisiaj

Jednym z najbardziej podstawowych obszarów dzisiejszej nauki jest nauka o energii jądrowej. Nauki jądrowe są podstawą niektórych z największych odkryć tego stulecia. Nie jest przypadkiem, że coraz więcej naukowców zwraca się ku tej dziedzinie.

Niemniej jednak, świat żyje w szybkim tempie i potrzebny jest przełom zarówno w dziedzinie nauk jądrowych, jak i w metodach edukacyjnych, które je otaczają.

Rozwiązaniem jestoczywiście innowacja. Innowacja w edukacji może być tłumaczona na wiele różnych sposobów. Różne metody, które mogą zmienić i wzbogacić obecne metody nauczania, jak również dać studentom i przyszłym naukowcom pełne zrozumienie nauk jądrowych.

Mówiąc przykładami, moglibyśmy odwołać się do mnóstwa innowacyjnych pomysłów , które zostały wdrożone na przestrzeni lat w dziedzinie edukacji i nauki. Namacalnym i ważnym przykładem jest włączenie kursów naukowych do szkół, co umożliwia małym dzieciom kontakt z tym tematem i być może podążanie za nim w przyszłości.

Materiały edukacyjne z zakresu wirtualnej rzeczywistości

W tym przypadku mówimy jednak o potrzebie opracowania metod edukacyjnych dla dorosłych bezpośrednio związanych z daną dziedziną. Widzimy zatem, że w tej dziedzinie zastosowanie wirtualnej rzeczywistości zaczyna zyskiwać na znaczeniu. Wirtualna rzeczywistość umożliwia naukowcom symulację środowisk, do których nie mają dostępu. Ma to wpływ na zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie praktycznych zastosowań nauk jądrowych, nawet jeśli jest ona na poziomie teoretycznym.

Zgodnie z celami wyznaczonymi przez samą Unię Europejską , rzeczywistość wirtualna może wnieść innowacje do nauk jądrowych poprzez zastosowanie metod o bardziej ukierunkowanym stylu pedagogicznym. Mówimy o narzędziach, które sprawią, że nauki jądrowe będą bardziej interesujące dla nowych pokoleń, a jednocześnie pozwolą naukowcom rozwijać swoją wiedzę.

Potrzeba innowacyjnych pomysłów

W związku z tym istnieje mobilność w zakresie realizacji projektów, którebędą promować ideęwirtualnej rzeczywistości w dziedzinie nauk jądrowych. Równolegle trwa odradzanie się know-how , które pozwoli na urzeczywistnienie tych metod.

Możemy łatwo zauważyć, że pomysły badawcze koncentrujące się na rozwoju tej praktyki i wpływie, jaki będzie ona miała na świat nauki, są traktowane priorytetowo w ramach finansowania europejskiego.

Na poziomie ogólnoeuropejskim organizacje stawiają sobie za cel stworzenie pomysłów, które będą w stanie wyprodukować odpowiednie materiały edukacyjne. Pomysłów, które będą miały za priorytet edukację zarówno uczniów, jak i nauczycieli w zakresie wirtualnej rzeczywistości i tego, jak mogą ją właściwie wykorzystać. Dzięki temu będą oni mogli przyjąć tę metodę nauczania i wykorzystać ją w taki sposób, aby przekazać wiedzę z zakresu nauk jądrowych młodszym pokoleniom.

Udostępnij