Dynamiczny rozwój firm

Dotacje dla eksporterów Go To Brand – wiadomo już kiedy będzie start naboru

Dariusz Szymański
lis 8 2016

Rozwój biznesu

Dotacje unijne dla firm

W ramach tego wpisu postaramy się powiedzieć o środkach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Ogłoszono między innymi kiedy program będzie realizowany dla eksporterów GO To Brand. To ciekawa forma wsparcia polskiego eksportu, ponieważ dotacje unijne otrzymają takie firmy, które decydują się rozwijać obecność na rynkach zagranicznych w oparciu o działania określane w branżowych programach promocji.

Go To Brand to dotacje dla polskich firm, które będą realizowane przez oś priorytetową III a więc wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. Działanie będzie oparte o wsparcie promocji oraz internacjonalizacja przedsiębiorstw innowacyjnych. Buduje się również wsparcie dla marek produktów właśnie jako Go to Brand

Fundusze Europejskie - Co można dofinansować?

O wsparcie z UE mogą się starać takie firmy, które uczestniczyć będą w działaniach propagowanych poprzez branżowe programy promocji. Działania promocyjne realizują dwa cele. Chodzi o promocję polskich marek produktów, które mają dzięki temu możliwość stać się bardziej rozpoznawalnymi na rynkach eksportowych oraz propagowanie również dla marki polskiej gospodarki. Jeśli chodzi o dotację dla eksporterów Go To Brand mamy w planowanym naborze określone dokładnie branże, które będą tego programu dotyczyły.

Sektor usług prozdrowotnych.

Kosmetyki;

Meble;

IT/ICT;

Jachty i łodzie;

Sprzęt medyczny;

Polskie specjalności żywnościowe.

Branżowe programy promocji narzucają typ targów, ale tak naprawdę dla naszych firm są atrakcyjne. Oczywiście pod warunkiem, że dana firma do danej branży się kwalifikuje.

Kiedy startuje nabór?

Konkurs rusza 24 czerwca 2016 roku, a zostanie zamknięty 5 sierpnia 2016 roku. Budżet na dotacje dla eksporterów Go To Brand

Dofinansowanie unijne

Na te projekty przewidziano określone kwoty dofinansowania: w przypadku projektów na obszarze województwa mazowieckiego jest to suma 10 000 000 PLN; w przypadku projektów na obszarze innych województw (poza województwem mazowieckim) jest to suma 90 000 000 PLN Dotacje eksportowe w ramach programu obecnie realizowanego będą miały pewne ograniczenia.

Pomoc dla firm

Jeśli wnioskodawca będzie korzystał z pomocy de minimis w zakresie kosztów otrzymać może:

dla mikroprzedsiębiorców z województwa mazowieckiego – do 80%;

dla pozostałych mikroprzedsiębiorców – do 85%;

dla średnich firm – do 60%; dla małych firm – do 75%

Jeśli wnioskodawca skorzysta w ramach projektu z dofinansowania w formie pomocy publiczne na wynajem stoiska albo jego budowę może dostać do 50% kosztów Gdy wnioskodawca korzysta z projektu dotacji do budowy stoiska oraz pomocy de minimis otrzymać może do 50% kosztów kwalifikowanych.

Projekty unijne - Dotacje dla eksporterów Go To Brand

Dotacje dla eksporterów Go To Brand to interesująca propozycja aplikowania o wsparcie na działania wspomagające polskie firmy na rynkach zagranicznych, ale również budujące markę polskiej gospodarki. Dzięki promocji polskich marek produktów nasza gospodarka także buduje wizerunek.

Udostępnij