Wsparcie UE

Integracja społeczno-gospodarcza i możliwości

mar 30 2021

Integracja społeczno-gospodarcza uchodźców zajmuje ważne miejsce w programie UE. Niedawny napływ uchodźców do Europy jest największym przepływem ludności po II wojnie światowej. To, w połączeniu z nasilającą się retoryką antyuchodźczą i antyimigracyjną, stwarza delikatną sytuację w niektórych państwach UE. W rezultacie krajowe inwestycje w integrację obywateli państw trzecich (TCN) potencjalnie ulegną zmniejszeniu. Dlatego też finansowanie UE jest kluczowym zasobem...

Czytaj więcej