Wsparcie UE

Działania rozpoczęte podczas spotkania inauguracyjnego

maj 31 2021

Działania projektu "TOGETHER -TOwards a cultural understandinG of thE Other" zostały oficjalnie zainaugurowane podczas spotkania inauguracyjnego online, które odbyło się 19 listopada 2020 r., z udziałem członków organizacji partnerskich. Spotkanie zostało zorganizowane przez Institute of Entrepreneurship Development LTD (iED) - Cypr. Stanowi ono doskonałą okazję dla wszystkich partnerów do zebrania się i omówienia różnych części w odniesieniu do części badawczej...

Czytaj więcej