Wskazówki i porady

Wspólne, innowacyjne i kulturowe praktyki na rzecz dynamicznych przyszłości miejskich

Daria Szwed
wrz 26 2022

Miasta przyszłości

Rewolucja technologiczna i czynniki ekonomiczne prowadzą do wzrostu znaczenia roli miast. Powinny one być nadal wygodne do życia. Futurystyczne miasta powinny spełniać następujące wymagania: zwartość i komfort. miasto przyszłości powinno dbać o potrzeby biznesu i swoich mieszkańców, zapewniając im odpowiednie usługi.

Ważne jest, aby wszystkie nowoczesne miasta zapewniały potrzebną ilość miejsc pracy dla swoich mieszkańców. Powinny też posiadać wszystkie warunki niezbędne do rozwoju środowiska biznesowego, w tym wygodną logistykę. Microsoft Citynext International określił główne kierunki przyszłego rozwoju miast: edukacja, medycyna, transport, elektroniczny rząd, energetyka, turystyka, budownictwo i bezpieczeństwo.

Innowacje

Dynamicznego rozwoju miast nie można sobie wyobrazić bez innowacji. Wśród najpopularniejszych innowacji stosowanych w miastach nie sposób nie wymienić farm wertykalnych i technologii chmurowych.

Pionowe farmy zapewniają autonomię miastom przyszłości, ponieważ umożliwiają umieszczanie farm i kompleksów rolniczych w wieżowcach. W ten sposób kompleks rolniczy będzie mógł przenieść się ze wsi do miast.

Obecnie miasta wydają około 100 miliardów dolarów na wsparcie tworzenia infrastruktury, a 23 miliardy dolarów z tego idą na rozwiązania chmurowe. Rozwiązania te pomagają zaoszczędzić naturę i papier przy przechowywaniu danych w chmurze, a także zrobić porządek i zwolnić trochę miejsca w biurach i archiwach.

Microsoft chce stworzyć specjalny serwis, w którym mieszkańcy danego regionu mogliby dyskutować na różne tematy, robić burzę mózgów na temat rozwoju i poprawy swojego regionu oraz głosować na różne zmiany.

Nie trzeba chyba dodawać, że współpraca z rządem, samorządami, firmami i organizacjami społecznymi powinna być na wysokim poziomie. Należy stworzyć warunki do wymiany najlepszych praktyk pomiędzy miastami i regionami.

Projekty kulturalne

Mówiąc o dynamicznym rozwoju miast nie możemy zapomnieć o kulturalnym aspekcie rozwoju. Władze, organizacje społeczne i ludzie powinni wspierać rozwój kulturalny mieszkańców i wspierać różne projekty. Projekty kulturalne powinny być przede wszystkim bezpłatne, tak aby większość ludzi mogła w nich uczestniczyć i wykorzystać swoją edukację kulturalną.

Prawidłowy rozwój wymienionych obszarów doprowadzi do pomyślnego i dynamicznego rozwoju miast i będzie dobrą podstawą ich sukcesu gospodarczego.

Udostępnij