Wskazówki i porady

Fundusze UE na rzecz wzmocnienia przedsiębiorczości kobiet w Azji

Monika Kościuk
lip 21 2022

Kobieca przedsiębiorczość szybko rośnie na całym świecie. Na co dzień kobiety widzą w tym szansę na zbudowanie własnego biznesu i osiągnięcie pełnego potencjału. Kobieca przedsiębior czość może mieć wiele korzyści nie tylko dla kobiet, ale także dla rozwoju lokalnych firm.

Przedsiębiorczość pomaga wzmocnić pozycję kobiet. Kobiety, które wiedzą, że są w stanie zrobić wielkie rzeczy w świecie biznesu, mogą pomóc zainspirować ludzi na całym świecie. Inspiracja odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju przedsiębiorstw, zwłaszcza wśród słabszych grup społecznych.

Zgodnie z tym założeniem Unia Europejska we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych uruchomiła program na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet, którego budżet wynosi 8 milionów euro. Celem jest zachęcenie sektora prywatnego do rozpoczęcia rozszerzania możliwości biznesowych, jak również udziału gospodarczego kobiet w siedmiu krajach azjatyckich. Kraje te to Chiny, Indie, Malezja, Indonezja, Wietnam, Tajlandia i Filipiny.

Nazwa programu to ''WeEmpower Asia''. Wystartował on8 marca 2019 roku i będzie trwał przez kolejne trzy lata. Motto programu brzmi ''Gdy więcej kobiet pracuje, gospodarki rosną: Unia Europejska i UN Women partnerują w celu zwiększenia prawa i możliwości ekonomicznych kobiet w Azji''.

W ciągu najbliższych trzech lat kobiety w tych krajach wykorzystają 8 mln euro na włączenie kwestii płci do praktyk biznesowych w regionie. WeEmpower Asia będzie promować dialog między grupami kobiet a sektorem publicznym i prywatnym, aby umożliwić stworzenie środowiska biznesowego, które wzmacnia pozycję kobiet; zapewni kobietom-przedsiębiorcom szkolenia w zakresie umiejętności nawiązywania kontaktów z przedsiębiorstwami, decydentami i politykami; oraz będzie wspierać przedsiębiorstwa w przyjmowaniu zasad Women's Empowerment Principles.

Udostępnij