Wskazówki i porady

5 sposobów na wzmocnienie biznesu poprzez Przywództwo Świadomości

Dariusz Szymański
lut 25 2021

Ocena i ewaluacja - to dwa kluczowe aspekty, które lider biznesowy musi mieć zakorzenione w sobie. Dzieje się tak dlatego, że to właśnie umiejętność ważenia, mierzenia i kierowania utrzymuje biznes w ruchu. A wszystko to zaczyna się od fundamentalnej oceny okoliczności.

Jest to uniwersalna formuła prowadzenia biznesu, który odnosi sukcesy na tyle, aby generować rozsądne zyski. Jeśli jednak chcesz zbudować firmę, która robi coś więcej niż tylko generuje rozsądne zyski - być może taką, która wpływa na życie, taką, która generuje zatrudnienie i taką, która ma niezachwianą pozycję w branży - wtedy musisz pracować na poziomie mikroskopowym.

Musisz przybliżyć się i popracować nad sobą. Musisz pracować nad swoją świadomością, aby przekształcić swój biznes w bezkonkurencyjne imperium. Poprawa w tobie przyniesie poprawę w twoim biznesie.

Cóż, jeśli powyższe cię martwi, uspokój się. Rozwijanie, a dokładniej ożywianie świadomości w sobie nie jest trudnym zadaniem.Ona żyje w tobie. Musisz tylko wyciągnąć ku niej rękę.

Kilka praktyk, które mogą pomóc uruchomić to poszukiwanie lub pomóc wzmocnić twoją świadomość przywódczą, są następujące:

1. Wspieraj swoje działania pasją

Po pierwsze, ustal, czy Twój biznes zawiera element pasji. Jaka jest wizja Twojej firmy? Jaka jest jej misja?

Czy dążysz do osiągnięcia czegoś, co przynosi Ci radość i spokój? A może jest to ślepa walka o wygraną?

Pamiętaj, że nic na tym świecie nie postępuje, jeśli korzenie pozostają zaniedbane. Korzeniem Twojego biznesu jest Twoja pasja. Powinna ona stanowić misję i wizję. Wszystkie Twoje działania biznesowe i obsługa powinny zmierzać do osiągnięcia tego właśnie celu i zadania. To nie tylko podsyci Twoją walkę i wysiłki, ale także pomoże Ci zebrać podobnie myślących ludzi, którzy chcą osiągnąć podobny lub ten sam cel.

Co najważniejsze, sprawi, że Twoje codzienne obowiązki biznesowe staną się mniejszym ciężarem, a większym zwycięstwem. Pomoże Ci świadomie i bez wysiłku wyrównać wszystkie Twoje działania w kierunku osiągnięcia tego celu. W ten sposób pomoże Ci prowadzić udany biznes.

Analizować praktyczny przykład to, rozważa biznesy które trwali przez pandemię. Z wyczerpującymi się zasobami finansowymi i redukcją siły roboczej, kilka firm upadło. Tylko te, za którymi stała niesłabnąca pasja, zdołały wyjść na prostą.

Co więcej, ponieważ taki biznes nie będzie odczuwalny jako ciężar, ustanowisz spokój ze swoją egzystencją również. W ten sposób codzienne życie osobiste staje się o wiele bardziej przyjemne i dostatnie.

2. Kwestionuj swoje modele biznesowe

W czasach kryzysu, kiedy firmy są albo utknął na pewnej liczby lub stale mają ujemny bilans, powtarzając te same taktyki nie jest mądrym posunięciem. To będzie prowadzić cię głębiej w głębi beznadziei.

Z tego właśnie powodu, gdy utkniesz w tym samym cyklu, musisz się zatrzymać i zakwestionować swoje podstawy. Jeśli tak jest w twoim życiu, przeanalizuj swoje sytuacje i zidentyfikuj błąd, który popełniasz w kółko. Zapytaj, czy to, co robisz, jest właściwe, czy nie. Jeśli tak, to być może nie pracujesz wystarczająco ciężko. Musisz zmienić swoją strategię i podejście do osiągnięcia celu. Ale jeśli podstawa jest zła, to musisz gruntownie zmienić cały swój sposób działania.

To samo odnosi się do Twojego biznesu. Kiedy utkniesz w tym samym problemie od wieków, zadaj sobie pytanie, co jest tym, co musisz zmienić.

Badaj, analizuj i ustalaj. Nie przestawaj zadawać pytań nawet wtedy, gdy Twój biznes jest stabilny.

3. Stwórz z biznesu dom

Ludzie zawsze mieli prawo do zwierząt społecznych. W erze pre-COVID, byliśmy wolni, aby wykonywać nasze pragnienia socjalizacji i interakcji, gdy tylko jest to możliwe. Jednakże, pojawienie się koronawirusa i narzucenie rozproszenia społecznego miało minimalny wpływ na naszą społeczną naturę.

Być może nie jesteśmy w stanie wchodzić w fizyczne interakcje, ale przenieśliśmy te praktyki socjalizacyjne do świata wirtualnego. Ludzie spędzają niezliczone godziny przed swoimi telefonami wielkości książki i pionowym monitorem. Media społecznościowe, takie jak Facebook, są używane przez 2,7 miliarda użytkowników każdego dnia!

Tak więc, czy to fizycznie czy cyfrowo, jedno jest pewne, że istoty ludzkie pielęgnują sztukę budowania relacji. Tworzenie więzi emocjonalnych jest naszym wymogiem dla rozwoju i sukcesu.

I tu właśnie wracamy do naszego początkowego stwierdzenia, kiedy mówimy, że świadomi liderzy muszą stworzyć z biznesu dom. Mówiąc o domu, nie mamy na myśli tego w dosłownym znaczeniu. Zamiast tego, odnosimy się do ustanowienia znaczących relacji, które gromadzą wsparcie w czasie rzeczywistym dla Twojej firmy i pomagają jej rosnąć.

4. Skup się na budowaniu dziedzictwa

Aby być świadomym liderem, musisz zmienić swoje podejście, aby być bardziej optymistyczne i kształtować swoje działania, aby być produktywne. Musisz rozpocząć proces tego, co dostaje również określane jako dziedzictwo.

Jako lider, musisz skupić się na inicjatywach, które przynoszą korzyści ludziom, którzy Cię otaczają, jak również przyszłym pokoleniom. W ten sposób, dzięki czemu Twoja firma jest naprawdę udany jeden.

Jak więc stworzyć firmę opartą na dziedzictwie?

Być może najskuteczniejszą strategią jest spojrzenie zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz. Musisz patrzeć do wewnątrz, aby zidentyfikować grupę docelową, i musisz być innowacyjny (poza pudełkiem) w prowadzeniu rozwiązań.

5. Nieustannie odkrywaj siebie - utrzymuj więź z własnym biznesem

Łatwo jest zidentyfikować i wskazać wady innych. W końcu patrzysz na sytuację z perspektywy trzeciej osoby. Dzięki temu masz lepsze panowanie nad oceną rzeczywistości.

Przeciwnie, być może wyzwaniem jest praktykowanie tego samego na sobie. Badając nasze działania i słowa, nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, co poszło nie tak. Nasz umysł patrzy na scenariusz z jednostronnej perspektywy, a rzeczywistość jest często zamazywana przez ludzkie emocje.

Jednak jako świadomy lider musisz odkryć konsekwencje i wpływ, jaki wywołują Twoje działania. Musisz posiąść umiejętność oceny problemów na podstawie faktów, a nie stronniczych emocji. Dzięki temu będziesz mógł lepiej kierować swoim zespołem i firmą.

Doskonałą metodą na zwiększenie samoświadomości i umiejętności oceny jest prowadzenie dziennika. Możesz prowadzić dziennik swoich zwycięstw i zmagań z każdego dnia. Notuj, co zrobiłeś i co się stało. Ta metoda pozwoli Ci lepiej zrozumieć samego siebie.

W skrócie, świadomy lider posiada potencjał, aby pokonać góry wyzwań i stworzyć udany biznes. Każda osoba może być świadomym liderem poprzez praktykowanie wyżej wymienionych metod. Ty też możesz nim być!

Udostępnij