Wskazówki i porady

Materiały szkoleniowe i kurs dla higienistek stomatologicznych

Dariusz Szymański
lut 26 2022

Przedsiębiorcy zazwyczaj mają silne przekonania co do oferowanych przez siebie usług i są gotowi zaakceptować pewien poziom ryzyka osobistego i zawodowego, aby urzeczywistnić swoje marzenia. Przedsiębiorczość jest często trudna i podstępna, ponieważ wiele nowych przedsięwzięć kończy się niepowodzeniem. Ten warsztat dostarczy zasobów i umiejętności potrzebnych do sprostania tym wyzwaniom i pozwoli higienistkom stomatologicznym rozwijać się jako niezależne praktyki. Celem warsztatów jest dostarczenie niezbędnej wiedzy i narzędzi dla przedsiębiorców z branży higieny dentystycznej, aby mogli oni zrealizować swoje marzenie o założeniu i prowadzeniu własnej praktyki.

W ramach tego projektu Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości - partner projektu ERASMUS+ "Europejska platforma szkoleniowa na rzecz ustawicznego doskonalenia zawodowego higienistek stomatologicznych " - opracuje specjalistyczny materiał szkoleniowy na temat przedsiębiorczości i wszystkich jej aspektów, koncentrując się na zapewnieniu higienistkom stomatologicznym niezbędnych umiejętności i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

Głównymi treściami materiałów szkoleniowych będą:

 1. Kanwa modelu biznesowego Lean Start-up
 2. Pisanie biznesplanu
 3. Zarządzanie finansami
 4. Podstawy rachunkowości i finansów
 5. Prawo i zarządzanie ryzykiem
 6. Potrzeby marketingowe i planowanie
 7. Handel elektroniczny i tworzenie stron internetowych
 8. Obsługa klienta i zarządzanie czasem
 9. Zatrudnianie i kwestie kadrowe
 10. Prowadzenie dokumentacji i podatki
 11. Studium przypadku: biznesplan dla higienistek stomatologicznych

Wszystkie materiały i kurs, który zostanie opracowany, zostaną również umieszczone na specjalistycznej platformie e-learningowej projektu, aby wszyscy zainteresowani mieli do nich łatwy dostęp.

Pierwsze warsztaty szkol eniowe oparte na tych materiałach szkoleniowych odbyły się w Lizbonie w dniach 21-23 października 2016 r. z udziałem około 20 specjalistów z dziedziny higieny stomatologicznej.

Udostępnij