Wsparcie UE

Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Dariusz Szymański
lis 8 2016

Konkursy dla firm

Dotacje unijne dla firm

W Polsce Wschodniej nowe firmy mają możliwość starania się o dofinansowanie na rozwój oraz sprzedaż nowoczesnych produktów albo usług. W ramach projektu starać się można nawet o 800 tysięcy złotych. Mamy ogłaszane specjalne konkursy, które są kierowane do nowych firm z terenu Polski Wschodniej i wydaje się, że te propozycje jakie są dostępne będą się bardzo dobrze sprawdzać.

Młodzi przedsiębiorcy w tym i przyszłym roku mogą starać się o środki na początek własnej działalności. Można również liczyć na dodatkowe pieniądze na pierwszy etap sprzedaży. W sumie do podzielania aż 65 mln złotych. Program jest kierowany do małych a także średnich firm, które maja koncepcję na nowy produkt, który będzie dawał nadzieję na zadowalającą sprzedaż.

Fundusze europejskie

W ramach konkursów jakie są dostępne o środki starać się mogą nowe firmy, które są gotowe do tego, by wejść na rynek z produktem wcześniej przygotowywanym. Aby to wsparcie uzyskiwać będzie trzeba mówić o wydatkach kwalifikowanych, co ma duże znaczenie dla firm. Do takich wydatków zaliczyć zakup usług doradczych, eksperckich czy też wynagrodzenie dla personelu, który danym projektem się zajmuje. Należy pamiętać, że są tutaj różne wymagania i musimy mieć przynajmniej 50 tysięcy tych kosztów, by starać się o środki. Maksymalnie zaś 800 tysięcy złotych. Uzyskuje się około 85% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie unijne

Do tej pory nie mieliśmy tego typu możliwości, gdy chodzi o młodych przedsiębiorców. Nie mieliśmy opcji by w naszym kraju takie projekty na tak szeroką skalę realizować. dlatego ten konkurs będzie można potraktować jako pilotaż, z budżetem około 20 mln euro. Po dokonaniu oceny i zmian będzie można mówić o tym, że to wsparcie będzie kontynuowane. Dofinansowania unijne zakładają, że do Polski Wschodniej trafi nawet około 180 mln Euro dla małych firm, które chcą się rozwijać. Ministerstwo rozwoju zakłada, że te nowe dostępne projekty tworzy się w taki sposób, by wspierać te firmy, które maja innowacje na rynek.

Inwestycja w startup

Projekty unijne

Można również słyszeć o tym, że ministerstwo stara się podkreślać, że największym wsparciem cieszyć się mogą młodzi przedsiębiorcy, którzy mają pomysł na nowoczesny biznes i dzięki temu wprowadzać mogą na rynek coś nowego. Rozwój startupów to jedyny taki konkurs dla nowych firm spośród tych obecnie dostępnych. Dlatego tą propozycją każda nowa firma powinna się zainteresować i pomyśleć o jej wykorzystywaniu.

W tej chwili sięgnąć można do dostępnych trzech propozycji platform startowych, gdzie będzie się można zgłosić. Hub of Talents – Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, TechnoparkBiznesHub – Kielecki Park Technologiczny oraz Connect – Lubelski Park Naukowo-Technologiczny.

Udostępnij