Wskazówki i porady

Europejski Obszar Edukacyjny

Daria Szwed
mar 29 2022

Nowe inicjatywy, które pozwolą stworzyć Komisja Europejska umożliwia realizację nowych inicjatyw, które mają doprowadzić do utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji. Strona Europejski Obszar Edukacyjny to inicjatywa mająca na celu zapewnienie młodym ludziom w całej Europie w całej Europie, aby mogli zdobyć jak najlepsze wykształcenie i przeszkolenie. Inicjatywa ta która w efekcie da im możliwość znalezienia zatrudnienia w całej Europa.

Galopem w stronę Europejskiego Obszaru Edukacyjnego

Edukacja i kultura są uważane przez Unię Europejską za dwa sektory, które mają potencjał tworzenia nowych miejsc pracy, wzrostu gospodarczego, a także poprawy spójności społecznej i zapewnienia i zapewniają środki do nabywania tożsamości europejskiej w pełnym zakresie.

Mając to na uwadze, Komisja dąży do opracowania inicjatyw, które stworzą Europejską Przestrzeń Edukacyjną. Poniżej przedstawiamy wizję tej polityki według UE:

 1. Młodzi ludzie w Europie będą mieli możliwość podróżowania za granicę, spędzania czasu na nauce i zdobywaniu wiedzy, aby stać się częścią normy.
 2. Kwalifikacje uzyskane w szkole i na studiach wyższych we wszystkich krajach europejskich, które będą uznawane w całej UE.
 3. Promowanie młodzieży wielojęzycznej. Znajomość dwóch języków, oprócz języka ojczystego danej osoby, powinna być uznawana za standard.
 4. Wysokiej jakości edukacja powinna być dostępna dla wszystkich. Pochodzenie społeczno-ekonomiczne nie powinno być czynnikiem, który będzie miał wpływ na tę przesłankę
 5. Europejczycy powinni mieć znacznie silniejsze poczucie swojej tożsamości europejskiej, europejskiego dziedzictwa kulturowego i jego różnorodności.

Działania UE

Komisja Europejska przedstawiła już przedstawiła już pierwszy pakiet środków. Pakiet ten dotyczy następujących kwestii następujące kwestie:

 1. Kompetencje kluczowe dla uczenia się przez całe życie
 2. Umiejętności informatyczne
 3. Wspólne wartości i edukacja integracyjna

Komisja proponuje także drugi pakiet. W pakiecie tym podkreślono kilka ważnych kluczowych ról, jakie odgrywają edukacja, kultura i młodzież w dążeniu do budowania silnej przyszłości Europy. Pokazuje on, w jaki sposób Komisja jest w stanie skutecznie realizować wezwania do działania wystosowane przez wszystkich przywódców UE w konkluzjach Rady Europejskiej z grudnia 2017 r. Nowy pakiet można znaleźć w dokumencie "Komunikat w sprawie budowania silniejszej Europy: rola polityki na rzecz młodzieży, edukacji i kultury".

Przedstawiono w nim wizję Komisji dotyczącą budowy Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej poprzez połączenie następujących elementów:

 1. a wzmocniony program Erasmus+ program
 2. strony ambitne ramy europejskiej współpracy politycznej w dziedzinie kształcenia i szkolenia
 3. wsparcie dla reform państw członkowskich w ramach europejskiego Semestr Europejski
 4. lepsza strona ukierunkowane wykorzystanie funduszy europejskich funduszy europejskich

W dokumencie "Komunikat" uwzględniono również wszystkie bieżące inicjatywy zmierzające do utworzenia uniwersytetów europejskich i europejskiej legitymacji studenckiej. legitymacji studenckiej. Ten pakiet inicjatyw obejmuje propozycje dla Rady Zalecenia:

 1. Wczesna Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem
 2. na stronie automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów i okresów nauki za granicą
 3. na temat poprawy nauczania i uczenia się języków obcych

Więcej informacji na temat Europejskiego Obszaru Edukacyjnego można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej UE. W ciągu najbliższych kilku miesięcy pojawi się więcej zapowiedzi Komisji.

Udostępnij