Wskazówki i porady

Wymiana dobrych praktyk i opracowanie materiałów podnoszących świadomość w zakresie problematyki kobiet-uchodźców

Dariusz Szymański
kwi 2 2022

Ostatnie wydarzenia we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, a zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, spowodowały największe od czasów II wojny światowej przesunięcia ludności, na co wskazuje kryzys uchodźczy i fale imigracyjne. Według UNHCR, w ciągu ostatnich trzech lat, podczas wybuchu wojny domowej w Syrii, całkowita liczba uchodźców wzrosła o 50%.

Szacuje się, że liczba osób, które musiały opuścić swoje domy z powodu wojny syryjskiej, sięga 5,5 mln, z czego 50% stanowią kobiety i dzieci. Turcja jest pierwszym przystankiem tych ludzi, podczas gdy Europa Środkowa i Północna wydaje się być ostatnim. Europa Wschodnia i Półwysep Bałkański są raczej "strefą przejściową", co sprawia, że Grecja stanowi "próg" dla uchodźców wjeżdżających do Unii Europejskiej ze względu na swoją długą linię brzegową.

Jednak po zawarciu porozumienia UE-Turcja i w świetle niespójnej polityki państw europejskich w kwestii relokacji, tysiące uchodźców "utknęło" w Grecji. W szczególności na wschodnich wyspach Morza Egejskiego liczba osób przebywających w - początkowo tymczasowych - obozach znacznie przekracza istniejące możliwości. Ogólnie rzecz biorąc, zarówno w Grecji, jak i w Turcji, stało się jasne, że uchodźcy osiedlają się na stałe lub na długi okres czasu, co w rezultacie stwarza potrzeby związane z ich zdrowiem i ogólną opieką, a także z ich integracją ze społecznościami lokalnymi.

W świetle tego międzynarodowego kryzysu europejski projekt ERASMUS+ "ICRSI - Międzynarodowa współpraca na rzecz rehabilitacji i integracji społecznej kobiet-uchodźców w Turcji i w Europie!" jest realizowany przez Uniwersytet w Gaziantep, tureckim mieście, w którym mieszka duża liczba uchodźców syryjskich, którzy zgłaszali problemy związane z kobietami mieszkającymi poza obozami. W tym kontekście w dniach 28-29 sierpnia w historycznej Łodzi odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu. Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości był reprezentowany przez Annę Koronioti, Eliasa Bambagenesa, Christosa Bampalisa i Marię Keramidę, którzy wraz z partnerami z Albanii, Łotwy, Polski, Rumunii, Turcji i Czech przedstawili sytuację uchodźców w swoich krajach oraz inicjatywy na rzecz integracji społecznej tych osób.

Podczas spotkania, które odbyło się w siedzibie Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, partnerzy mieli okazję przygotować i szczegółowo omówić prezentacje na temat możliwości zatrudnienia, rozrywki i wsparcia psychologicznego, które okazały się skuteczne w pomaganiu uchodźcom. Inne zagadnienia, które zostały przeanalizowane, to inicjatywy organizacji pozarządowych we współpracy z gminami, takie jak kursy językowe, sprawy biurokratyczne, pomoc finansowa, opieka zdrowotna, mieszkalnictwo oraz zajęcia rekreacyjne. Posłużono się danymi statystycznymi, aby przedstawić greckie punkty zapalne i ich ofertę ze strony organizacji i gmin.

Na koniec omówiono działania, które mają pomóc w walce z kryzysem uchodźczym, takie jak opracowanie przetłumaczonych materiałów dla uchodźców, zawierających podstawowe informacje na temat sytuacji kryzysowych oraz innych kwestii, które mogą ich dotyczyć, np. edukacji. Kolejne spotkanie międzynarodowe partnerzy zaplanowali na listopad w Larissie (Grecja).

Udostępnij