Wsparcie UE

Wprowadzenie do projektu DIG IN

Daria Szwed
kwi 23 2021

Kontekst DIG IN

Współczesne środowisko pracy jest dynamiczne i podlega ciągłym zmianom, napędzanym przez postęp technologiczny i globalne połączenia. Niestety, młodzi ludzie są narażeni na te zmiany, zwłaszcza ci, którzy nie uczą się, nie pracują i nie uczestniczą w szkoleniach (NEET).

Młodzież stoi dziś w obliczu wielu wyzwań w swojej karierze zawodowej, takich jak wysokie bezrobocie, niedostateczne zatrudnienie, niska satysfakcja z pracy, ubóstwo pracujących i niepewność zatrudnienia. Musi istnieć system wsparcia, który wzmocni ich pozycję i sprawi, że staną się aktywnymi obywatelami. Jednak dotarcie do nich i umożliwienie im zaangażowania się okazuje się problematyczne. Technologie ICT i mentoring cyfrowy to narzędzia, które mogą być wykorzystane do osiągnięcia tego celu.

Cele DIG IN

Biorąc pod uwagę warunki zatrudnienia NEETs i stan miejsca pracy, projekt określił następujące cele:

  1. Znalezienie nowych dróg komunikacji przy użyciu technologii ICT i różnych mediów, aby pomóc organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom młodzieżowym dotrzeć, zaangażować i zmotywować NEETs.Stworzenie przestrzeni do nauki opartej na współpracy, gdzie NEETs mogą współpracować, łączyć się i uczyć. W ten sposób mogą oni stworzyć dla siebie możliwości zatrudnienia i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy oraz umiejętności przedsiębiorcze.

Oczekiwane rezultaty

Na początek, konsorcjum projektu uzgodniło konkretne rezultaty w okresie jego realizacji. Oczekiwanymi rezultatami projektu są:

  1. Cyfrowy mentoring dla cyfrowych tubylców i opracowanie cyfrowego podręcznikaWydanie przewodnika po programieUtworzenie cyfrowego zestawu narzędzi.

Partnerstwo wkrótce sfinalizuje pierwsze zadanie dotyczące cyfrowego mentoringu i stworzy cyfrowy podręcznik. W szczególności, ten produkt będzie badał wyzwania społeczne, przed którymi stoją NEETs w uczeniu się nowych umiejętności i kompetencji. Co więcej, spróbuje zrozumieć potrzeby cyfrowych tubylców i znaleźć sposoby na nadanie ich wiedzy znaczenia. Wreszcie, zbadana zostanie rola cyfrowych mentorów i umiejętności, które powinni posiadać lub których powinni uczyć NEETs.

Partnerstwo DIG IN

Institute of Entrepreneurship Development (iED) współpracuje z pięcioma (5) organizacjami partnerskimi na rzecz wzmocnienia pozycji NEETs. Koordynatorem konsorcjum jest Fundacja imienia Braci Solunskich - Cyryla i Metodego z Polski. Pozostali partnerzy to: Mine Vaganti NGO z Włoch, KAINOTOMIA & SIA EE z Grecji, CENTAR ZA EDUKATIVEN I KULTUREN RAZVOJ RACIO z Północnej Macedonii oraz AREGAI Terre di Benessere Associazione Culturale z Włoch.

Udostępnij